Louis Pasteur – Nhà Bác Học Khai Sinh Ngành Vắc Xin

Louis Pasteur – Nhà Bác Học Khai Sinh Ngành Vắc Xin

Louis Pasteur – Nhà Bác Học Khai Sinh Ngành Vắc Xin

Trong lịch sử khoa học thế giới, Louis Pasteur được tôn là nhà bác học đại tài. Sinh thời, Pasteur nổi tiếng là người nghiên cứu và phát triển vaccine phòng bệnh dại. Ngoài ra, ông còn làm thay đổi căn bản hiểu biết của con người về sinh học, tìm ra phương thức mới để bảo quản thực phẩm hiệu quả,… Với những đóng góp của mình, ông được coi là “ân nhân” của cả nhân loại. Dù bị liệt nửa người, nhưng điều đó vẫn không thể ngăn cản Pasteur dành cả đời mình để nghiên cứu và cống hiến cho khoa học.

Nguồn: review.siu.edu.vn, zingnews.vn, vi.wikipedia.org, hoaxuongrong.org, voer.edu.vn

Điểm đánh giá post