Một Startup Được Định Giá Như Thế Nào?

Một Startup Được Định Giá Như Thế Nào?

Một Startup Được Định Giá Như Thế Nào?

Trong số các lựa chọn nguồn vốn cho startup, thì các nhà đầu tư trong giai đoạn sớm như nhà đầu tư thiên thần (Angel Investor) và quỹ đầu tư mạo hiểm (Venture Capital Fund) là hai đối tượng phổ biến được trông đợi nhiều nhất. Tuy nhiên việc tiếp cận và thuyết phục các nhà đầu tư thiên thần hay quỹ đầu tư mạo hiểm không dễ dàng và việc các startup không hiểu cách thức nhà đầu tư đánh giá, nhận định về giá trị doanh nghiệp có khả năng dẫn đến việc huy động vốn không thành công. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem một startup được định giá như thế nào nhé.

Điểm đánh giá post