Napoleon Hill – Góc Khuất Đằng Sau Hào Quang Của Cha Đẻ Ngành “Khoa Học Thành Công”

Napoleon Hill – Góc Khuất Đằng Sau Hào Quang Của Cha Đẻ Ngành “Khoa Học Thành Công”

Napoleon Hill – Câu Chuyện Đằng Sau Hào Quang Của “Cha Đẻ Khoa Học Thành Công”

Napoleon Hill là tác giả của nhiều đầu sách nổi tiếng, truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên thế giới. Cuộc đời của ông chính là một minh chứng sống cho hành trình vượt qua số phận, tư duy tích cực, hành động tích cực để đi đến thành công. Thế nhưng, đằng sau hào quang của một “người hùng”, cuộc đời Napoleon Hill cũng có nhiều góc khuất và tranh cãi.

Nguồn: sachhayonline.com, vnwriter.net, waka.vn, bancothethanhcong.com, newshop.vn, 1980books.vn, noron.vn, tcxd.vn, vi.wikipedia.org

Điểm đánh giá post