Ngân Hàng Trung Ương – Định Chế Tài Chính Hùng Mạnh Nhất Của Một Quốc Gia

Ngân Hàng Trung Ương – Định Chế Tài Chính Hùng Mạnh Nhất Của Một Quốc Gia

Ngân Hàng Trung Ương – Định Chế Tài Chính Hùng Mạnh Nhất Của Một Quốc Gia

Ngay từ khi ra đời, các ngân hàng trung ương đã đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc duy trì sự ổn định tài chính của một quốc gia và thậm chí ảnh hưởng đến tình hình kinh tế toàn cầu. Dù có quyền phát hành tiền tệ của một quốc gia, nhưng ngân hàng trung ương không phải lúc nào cũng dùng “tiền” để giải quyết khủng hoảng kinh tế. Vì nó có nhiều công cụ khác cũng quyền lực không kém.

Nguồn: tapchinganhang.gov.vn, cstc.cand.com.vn, vietnamfinance.vn, cafebiz.vn, vneconomy.vn

Điểm đánh giá post