Nguồn Gốc Thực Sự Của Từ “Real Estate” (Bất Động Sản)

Nguồn Gốc Thực Sự Của Từ “Real Estate” (Bất Động Sản)

Nguồn Gốc Thực Sự Của Từ “Real Estate” (Bất Động Sản)

Ngày nay người ta thường dùng từ Real Estate (trong tiếng Anh) để chỉ những tài sản về đất đai. Nhiều bạn sẽ nghĩ, từ “real” có nghĩa là “thực” hoặc “thực tế”. Nhưng nguồn gốc và ý nghĩa của nó lại hoàn toàn khác. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé.

Điểm đánh giá post