Những Công Ty Trả Lương Cao Nhất Thế Giới

Những Công Ty Trả Lương Cao Nhất Thế Giới

Những Công Ty Trả Lương Cao Nhất Thế Giới

Glassdoor vừa công bố danh sách các công ty có mức lương cao nhất năm 2019, trong đó tổng tiền lương trung bình được trả cho tất cả nhân viên nằm ở mức trên 130.000 đô la mỗi năm. Ba công ty đứng đầu danh sách này đều thuộc lĩnh vực công nghệ và mức lương trung bình mà nhân viên của họ được nhận là trên 160.000 đô la một năm.

Nguồn: vietsunshine.com.vn, webdoctor.vn, thegioitiepthi.vn, taichinhdoanhnghiep.net.vn

Điểm đánh giá post