Pakistan sẽ sớm hợp pháp hóa tiền điện tử? Quốc gia hiện thành lập ba ủy ban để quyết định tương lai tiền điện tử

Thông tin về Pakistan sẽ sớm hợp pháp hóa tiền điện tử? Quốc gia hiện thành lập ba ủy ban để quyết định tương lai tiền điện tử

Pakistan sẽ sớm hợp pháp hóa tiền điện tử?

Theo Express Tribune, chính phủ liên bang Pakistan đã thành lập ba tiểu ban để quyết định tương lai của tiền điện tử và các doanh nghiệp liên quan ở nước này.

Các tiểu ban được thành lập trong một cuộc họp do Bộ trưởng Tài chính Hamed Yaqoob Sheikh đứng đầu để quyết định xem hoạt động kinh doanh tiền điện tử nên được hợp pháp hóa hay bị cấm. Họ sẽ xem xét mọi khía cạnh của ngành công nghiệp tiền điện tử và đưa ra các đề xuất cho chính sách tiền điện tử của đất nước. Các khuyến nghị của họ sẽ được chuyển đến một ủy ban do thư ký tài chính chủ trì.

Dưới sự chủ trì của thư ký luật Pakistan, tiểu ban đầu tiên đã được thành lập. Ngân hàng Nhà nước Pakistan (SBP), Cơ quan Điều tra Liên bang (FIA) và Cơ quan Viễn thông Pakistan (PTA) đều là thành viên của tiểu ban này.

Ủy ban này sẽ xem xét liệu tiền điện tử có thể bị cấm theo luật hiện hành hay không. Nó cũng sẽ cung cấp một cơ chế để cấm tiền điện tử trong khi duy trì sự cân bằng giữa phúc lợi và tiến bộ kỹ thuật.

Dưới sự chủ trì của Phó Thống đốc SBP Saima Kamal, hai tiểu ban còn lại đã được thành lập. Đại diện của Bộ Công nghệ Thông tin, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, và Bộ Công nghệ Thông tin là một trong những thành viên của các tiểu ban này.

Các đề xuất của họ sẽ dựa trên việc áp đặt lệnh cấm ngay lập tức đối với tiền điện tử, cũng như những hậu quả lâu dài. Họ cũng sẽ nói về việc liệu Pakistan có tụt hậu so với các quốc gia khác về tốc độ phát triển kỹ thuật hay không nếu tiền điện tử bị đặt ngoài vòng pháp luật.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận thị trường chung và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Tham gia CoinCu Telegram để theo dõi tin tức: https://t.me/coincunews

Theo dõi kênh Youtube CoinCu | Theo dõi trang Facebook CoinCu

cây phỉ

Tin tức về CoinCu

Điểm đánh giá post