Quyền lực tuyệt đối của Mark Zuckerberg ở Meta

Quyền lực tuyệt đối của Mark Zuckerberg ở Meta

Quyền lực tuyệt đối của Mark Zuckerberg ở Meta

Meta là một công ty đại chúng, có cổ đông nắm giữ cổ phần. Thế nhưng dù tình hình kinh doanh của công ty này có nhiều vấn đề tệ hại bao nhiêu đi chăng nữa thì hội đồng quản trị cũng khó lòng sa thải được CEO Mark Zuckerberg. Bởi lẽ ngay từ khi thành lập, Zuckerberg đã khéo léo xây dựng cấu trúc công ty theo kiểu đặc biệt, giúp cho bản thân ông có nhiều quyền biểu quyết nhất – qua đó trở thành một trong những CEO quyền lực nhất nước Mỹ.

Nguồn: genk.vn, cafebiz.vn, kenh14.vn, vneconomy.vn, vnreview.vn

==================

LIÊN HỆ HỢP TÁC: contact@nntstudio.com

Điểm đánh giá post