Ramanujan – Thiên Tài Toán Học Ấn Độ Và 4000 Công Thức Nhờ Thần Báo Mộng

Ramanujan – Thiên Tài Toán Học Ấn Độ Và 4000 Công Thức Nhờ Thần Báo Mộng

Srinivasa Ramanujan – Thiên Tài Toán Học Ấn Độ và 4000 Công Thức Nhờ Thần Báo Mộng

“Một cá nhân xuất chúng có thể nhìn thấy được những thứ người thường không bao giờ hình dung nổi” Câu nói này đã đúng với trường hợp của Srinivasa Ramanujan – thiên tài toán học của thế kỷ XX. Với bộ óc siêu phàm, Ramanujan đã tự học hoàn toàn và khiến thế giới phải sửng sốt về mình. Thế nhưng thiên tài yểu mệnh này chỉ sống tới 33 tuổi. Và trong 33 năm ngắn ngủi ấy, ông đã để lại cho nhân loại một di sản toán học khổng lồ.

Nguồn: kenh14.vn, tiasang.com.vn, ramaxem.com, dkn.tv

Điểm đánh giá post