Socrates – Triết Gia “Khôn Ngoan Nhất” Thành Athens

Socrates – Triết Gia “Khôn Ngoan Nhất” Thành Athens

Socrates – Triết Gia “Khôn Ngoan Nhất” Thành Athens

Socrates là một triết gia Hy Lạp vừa nổi tiếng vừa bí ẩn, là người đã mang đến những quy chuẩn hoàn toàn mới cho nền triết học Tây phương. Những chuẩn mực, lý lẽ, nhân sinh quan được ông đưa ra đã giúp ông trở thành thần tượng, thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều người dù có thể họ chỉ vô tình được nghe các bài giảng của ông. Thế nhưng, cũng chính những điều đó đã khiến ông bị buộc tội, sau cùng phải chọn cái chết để bảo vệ niềm tin của mình.

Nguồn: vietnamnet.vn, quantrimang.com, cafebiz.vn, redsvn.net

Điểm đánh giá post