Thomas Malthus – Cha Đẻ Của Lý Thuyết Dân Số

Thomas Malthus – Cha Đẻ Của Lý Thuyết Dân Số

Thomas Malthus – Cha Đẻ Của Lý Thuyết Dân Số

Là một trong những giảng viên kinh tế chính trị đầu tiên, Thomas Malthus đã có nhiều đóng góp cho các học thuyết kinh tế. Đặc biệt, tác phẩm nổi tiếng nhất của ông – Tiểu luận về nguyên lý dân số – đã khiến nhiều người thời ấy phải giật mình. Nó đề cập, phân tích một vấn đề “chưa bao giờ cũ”, đó là gia tawg dân số và tác động của gia tăng dân số. Tác phẩm tuy vẫn còn những khiếm khuyết và gây tranh cãi trong dư luận nhưng không thể phủ nhận đây chính là nền tảng cho các thuyết dân số sau này.

Nguồn: wikipedia.org, nghiencuuquocte.org, phantichkinhte123.com, redsvn.net, vietnambiz.vn, thpanorama.com

Điểm đánh giá post