Trái Phiếu Rác Là Gì?

Trái Phiếu Rác Là Gì?

Trái Phiếu Rác Là Gì?

Nói đến junk bonds hay (trái phiếu rác), bạn có thể sẽ ngạc nhiên khi biết rằng loại trái phiếu có lợi suất cao đi kèm rủi ro lớn này thường được nhiều nhà đầu tư yêu thích. Và thậm chí nó còn xuất hiện ở những công ty hàng đầu hiện nay trong danh sách Fortune 500. Vậy lý do vì sao các trái phiếu “rác” có thể thu hút một bộ phận nhà đầu tư mạo hiểm như vậy?

Điểm đánh giá post