Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) – Thống Trị Hay Bị Thống Trị?

Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) – Thống Trị Hay Bị Thống Trị?

Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) – Thống Trị Hay Bị Thống Trị?

Trí tuệ nhân tạo (hay AI) là một khái niệm được sử dụng từ những năm 1950 và ngày càng được phổ biến trong thế kỷ 21. Cùng với Internet vạn vật và Big Data, AI đang tạo ra một cuộc cách mạng quy mô chưa từng có và thậm chí có thể thay đổi hoàn toàn tương lai của nhân loại. Tương lai đó có thể là một nền văn minh siêu việt, nhưng cũng có thể là ngày tận thế của loài người.

Nguồn: ybox.vn, hanel.com.vn, thanhnien.vn, nhandan.com.vn

Điểm đánh giá post