Vì Sao Tự Do Tài Chính Quan Trọng Hơn Giàu Có?

Vì Sao Tự Do Tài Chính Quan Trọng Hơn Giàu Có?

Vì Sao Tự Do Tài Chính Quan Trọng Hơn Giàu Có?

Giàu có tài chính và tự do tài chính là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Hãy xem xét ví dụ sau. Một ông chủ giàu có nhưng lúc nào cũng quạu quọ với nhân viên và luôn can thiệp vào công việc của nhân viên. Với ông ấy, tiền chưa bao giờ là đủ, và có thêm thật nhiều tiền hơn nữa thì mới thực sự hạnh phúc, khi đó cuộc sống mới có ý nghĩa. Vậy theo bạn, ông chủ ấy có thực sự tự do tài chính, hay nói rộng hơn, ông ấy liệu có được tự do?

Điểm đánh giá post