Willis Carrier – “Cha Đẻ” Máy Điều Hòa, Người Đàn Ông Làm Mát Cả Thế Giới

Willis Carrier – “Cha Đẻ” Máy Điều Hòa, Người Đàn Ông Làm Mát Cả Thế Giới

Willis Carrier – “Cha Đẻ” Máy Điều Hòa, Người Đàn Ông Làm Mát Cả Thế Giới

Một phóng viên nổi tiếng đã từng nói, cùng với việc tìm ra lửa, máy điều hòa được xem là “báu vật” của nhân loại khi nó đã góp phần thay đổi cả thế giới. Và tất nhiên, chúng ta không quên cảm ơn Willis Carrier – cha đẻ máy điều hòa, người đã dành cả cuộc đời để nghĩ cách chế tạo chiếc máy làm mát cho cả thế giới.

Nguồn: kienthuc.net.vn, vi.thpanorama.com, mpc247.com, khoahoc.tv, vi.rfi.fr

Điểm đánh giá post