Bitcoin giảm hướng tới hỗ trợ ở mức $ 44K- $ 45K khi các nhà phân tích chờ đợi giá tăng

Thông tin về Bitcoin giảm hướng tới hỗ trợ ở mức $ 44K- $ 45K khi các nhà phân tích chờ đợi giá tăng

Bitcoin giảm hướng tới hỗ trợ ở mức $ 44K- $ 45K khi các nhà phân tích chờ đợi giá tăng

Điểm đánh giá post