Bitcoin tăng trên $ 37K; Mức kháng cự tại $ 40K- $ 43K

Thông tin về Bitcoin tăng trên $ 37K; Mức kháng cự tại $ 40K- $ 43K

Bitcoin tăng trên $ 37K; Mức kháng cự tại $ 40K- $ 43K

Điểm đánh giá post