Các khoản thanh toán xuyên biên giới qua CBDC là ‘khả thi’, báo cáo từ các ngân hàng trung ương của Úc, Malaysia, Singapore và Nam Phi cho biết

Thông tin về Các khoản thanh toán xuyên biên giới qua CBDC là ‘khả thi’, báo cáo từ các ngân hàng trung ương của Úc, Malaysia, Singapore và Nam Phi cho biết

Các khoản thanh toán xuyên biên giới sử dụng tiền tệ kỹ thuật số có thể sắp trở thành hiện thực hơn khi các ngân hàng trung ương ở Úc, Nam Phi, Singapore và Malaysia hôm nay trong một báo cáo cho biết nền tảng nguyên mẫu của họ để giải quyết tài sản ảo do nhà nước hậu thuẫn là “khả thi về mặt kỹ thuật.”

--------

Hệ sinh thái các cộng đồng của BD Ventures: https://linktr.ee/bdventures

Điểm đánh giá post