Các mạng Ethereum lớp 2 hiện tại có đủ rẻ không?

Thông tin về Các mạng Ethereum lớp 2 hiện tại có đủ rẻ không?

Làm thế nào điều này được giải quyết trong ngắn hạn mà không phải hy sinh phân cấp? Buterin tuyên bố, “Các đợt tổng hợp là trong ngắn hạn và trung hạn, và có thể trong dài hạn, là giải pháp mở rộng đáng tin cậy duy nhất cho Ethereum.” Nhiều blockchains lớp 1 thay thế đã tìm kiếm các hệ thống có thể mở rộng bên ngoài cuộn dọc nhưng đã hy sinh tính sống động, tăng trưởng trạng thái và hơn thế nữa, điều mà cộng đồng nhà phát triển Ethereum đã có lập trường chống lại.

--------

Hệ sinh thái các cộng đồng của BD Ventures: https://linktr.ee/bdventures

Điểm đánh giá post