Các quy định về vốn tiền điện tử toàn cầu ‘bị cấm’ có thể khiến thị trường ‘trật đường ray’, Nhóm TradeFi cho biết

Thông tin về chủ đề Các quy định về vốn tiền điện tử toàn cầu ‘bị cấm’ có thể khiến thị trường ‘trật đường ray’, Nhóm TradeFi cho biết

Các nhóm vận động hành lang, bao gồm Hiệp hội Công nghiệp Tương lai, Hiệp hội Hoán đổi Quốc tế và Phái sinh, Hiệp hội Cho vay Chứng khoán Quốc tế, Viện Chính sách Ngân hàng, Hiệp hội Thị trường Vốn Quốc tế và Diễn đàn Dịch vụ Tài chính, muốn xem giới hạn được nâng lên từ 1 % đến 5% vốn cấp 1 của ngân hàng – công cụ tài chính cốt lõi do ngân hàng phát hành – và để người giám sát xem xét các vị thế ròng thay vì gộp.

--------

Hệ sinh thái các cộng đồng của BD Ventures: https://linktr.ee/bdventures

Điểm đánh giá post