Cập nhật Số dư của Quỹ vaccine phòng COVID-19 còn hơn 1.150 tỷ đồng | Tài chính

Thông tin mới nất về Số dư của Quỹ vaccine phòng COVID-19 còn hơn 1.150 tỷ đồng | Tài chính

So với vắc xin phòng cùi COVID-19 của Quý thì hơn 1 tỷ 1,150 tỷ.Tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19 cho người nước ngoài. (Ảnh: Hoàng Hiếu / TTXVN)

Theo Ban quản lý Quỹ vắc xin COVID-19, tính đến hết ngày 3/12, Quỹ vắc xin COVID-19 đã nhận được 8.799,3 tỷ đồng bao gồm cả chuyển đổi ngoại tệ; trong đó, có 55,9 tỷ đồng lãi tiền gửi ngân hàng.

Hội đồng quản lý Quỹ cho biết có 569.807 tổ chức, cá nhân đóng góp vào quỹ.

Đến nay, Ban quản lý Quỹ vắc xin COVID-19 đã chi từ quỹ 7.648,7 tỷ đồng. Trong đó, chi vắc xin 7.639,9 tỷ đồng; Chi hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vắc xin là 8,8 tỷ đồng nên số dư cuối ngày là 1.150,6 tỷ đồng.

Theo Ban quản lý Quỹ, đến nay, Quỹ đã mở tài khoản 3 ngoại tệ VND, USD, EUR tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước và 7 Ngân hàng TMCP gồm: Ngân hàng TMCP. Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Thương mại Tiên Phong Ngân hàng TMCP Quân đội, Ngân hàng TMCP Quân đội.

[Quỹ vaccine phòng COVID-19 đã huy động được gần 8.800 tỷ đồng]

Các cá nhân, tổ chức có thể gửi vào tài khoản trên hoặc nhắn tin hỗ trợ qua Tổng đài 1408 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Hội đồng quản lý Quỹ đã cập nhật số dư Quỹ công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên Cổng thông tin điện tử Kho bạc Nhà nước; Đồng thời, cập nhật danh sách các cá nhân, tổ chức ủng hộ hết mình trên Cổng thông tin điện tử. Kho bạc Nhà nước.

Trường hợp đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu xác nhận việc tài trợ, ủng hộ, tự nguyện đóng góp cho Quỹ thì Hội đồng quản lý Quỹ xác nhận theo quy định tại Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 41/2021 / TT-BTC.

Biên bản xác nhận theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 44/2021 / NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản chi hỗ trợ, tài trợ cho doanh nghiệp và tổ chức cho các hoạt động phòng ngừa và kiểm soát Dịch bệnh do covid-19 gây ra.

Hội đồng quản lý Quỹ cũng cho biết, Quỹ định kỳ lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán Quỹ và báo cáo thu, chi Quỹ theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 41/2021 / TT-BTC.

Nội dung báo cáo tài chính của Quỹ được công bố bao gồm số tiền và loại tiền huy động, danh sách các tổ chức, cá nhân tài trợ, đóng góp, nội dung và số tiền chi và số dư quỹ còn lại.

So với vắc xin phòng cùi COVID-19 của Quý thì hơn 1,150 tỷ đồng 2

Thùy Dương (TTXVN / Vietnam +)

--------

Hệ sinh thái các cộng đồng của BD Ventures: https://linktr.ee/bdventures

Điểm đánh giá post