Cập nhật Thu ngân sách nhà nước trong quý 1 năm nay đạt 34,35% dự toán | Tài chính

Thông tin mới nất về Thu ngân sách nhà nước trong quý 1 năm nay đạt 34,35% dự toán | Tài chính

TÝnh thµnh phÇn thµnh phÇn thµnh phÇn thø 1 chiÕm 34,35% tæng hîp 1Hình minh họa. (Nguồn: Vietnam +)

Bộ Tài chính cho biết thu ngân sách nhà nước đến hết ngày 3/4 đạt 484.900 tỷ đồng, bằng 34,35% dự toán; trong đó thu ngân sách Trung ương đạt 34,15% dự toán, thu ngân sách địa phương đạt 34,58% dự toán.

Tổng chi tiêu cân bằng Ngân sách nhà nước quý I / 2022 đạt 351.300 tỷ đồng, bằng 19,7% dự toán, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo Bộ Tài chính, để đẩy mạnh thu ngân sách nhà nước những tháng tiếp theo, sẽ tiếp tục tổ chức điều hành ngân sách trung ương để bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ chi theo dự toán được duyệt và thực tế phát sinh.

Ngoài ra, Bộ Tài chính tập trung kiểm tra hồ sơ khai thuế của các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh bất động sản gửi cơ quan thuế; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn chính sách thuế, định kỳ tổ chức hội nghị đối thoại với người nộp thuế để người nộp thuế hiểu rõ và tự giác thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước trong thời gian tới. kinh doanh bất động sản.

[Thu ngân sách từ xuất nhập khẩu tăng hơn 22% trong quý 1 năm 2022]

Bên cạnh đó, cơ chế giám sát, đánh giá rủi ro định kỳ vẫn được thực hiện trong một số trường hợp doanh nghiệp chuyển hạng; rà soát, phân tích thông tin doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin của ngành hải quan để đánh giá rủi ro, đánh giá tuân thủ của doanh nghiệp và áp dụng các biện pháp kiểm tra, giám sát hải quan.

Dựa theo Tài chínhNhiệm vụ chi ngân sách quý I / 2022 được thực hiện theo dự toán và tiến độ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội và phát triển đất nước. phòng, chống, an ninh trật tự, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, bảo đảm kinh phí phòng, chống dịch, các nhiệm vụ chi đảm bảo xã hội, chăm lo cho các đối tượng hưởng lương, lương hưu và trợ cấp xã hội từ ngân sách nhà nước.

Ngân sách Trung ương đã chi bổ sung 913 tỷ đồng cho các địa phương để phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ đồng bào khó khăn do dịch, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai. dịch bệnh theo quy định.

Cùng với đó, đã cấp phát 27.190 tấn gạo dự trữ quốc gia để khắc phục hậu quả lũ lụt, cứu trợ, cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán, giáp hạt đầu năm.

Đối với chi đầu tư phát triển, tổng kế hoạch vốn năm 2022 đã được Thủ tướng Chính phủ giao là 518.100 tỷ đồng, ngoài ra, các địa phương đã giao kế hoạch vốn đầu tư cho địa phương (từ nguồn tăng thu, kết dư ngân sách địa phương,…) tăng thêm khoảng 39.900 tỷ đồng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Trong quý I, các bộ, cơ quan Trung ương tập trung bố trí chi tiết kế hoạch vốn được giao (đến hết tháng 3, tổng vốn phân bổ đạt 97,86% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao); Đồng thời, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia chưa được giao kế hoạch, ngoài ra, một số dự án khởi công mới đang hoàn thiện thủ tục đầu tư, triển khai đấu thầu, xét thầu, thương thảo hợp đồng. .. nên tiến độ giải ngân vốn quý I còn chậm, đặc biệt vốn nước ngoài chỉ đạt xấp xỉ 1% kế hoạch.

Đối xứng Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương được bảo đảm, trong quý I đã phát hành 41.300 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, kỳ hạn bình quân 15,85 năm, lãi suất bình quân 2,39% / năm.

Thùy Dương (TTXVN / Vietnam +)

--------

Hệ sinh thái các cộng đồng của BD Ventures: https://linktr.ee/bdventures

Điểm đánh giá post