Cập nhật UBCK chấp thuận mẫu Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ 10 năm

Cập nhật thông tin mới nhất UBCK chấp thuận mẫu Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ 10 năm

UBCKNN phê duyệt hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phê duyệt hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm cho thị trường chứng khoán phái sinh.

Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm sẽ là công cụ phòng ngừa rủi ro cho giao dịch trái phiếu chính phủ.
Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm sẽ là công cụ phòng ngừa rủi ro cho giao dịch trái phiếu chính phủ.

Tính đến ngày 15/11/2020, quy mô niêm yết trên thị trường TPCP đạt hơn 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 13% so với cuối năm 2019; Giá trị giao dịch bình quân đạt 9,78 nghìn tỷ đồng / phiên, tăng 8,3% so với năm 2019, trong đó giao dịch repo chiếm 35,4% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.

Vì vậy, việc tiếp tục triển khai sản phẩm kỳ hạn trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm, sau hơn 2 năm ra mắt sản phẩm kỳ hạn trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm được kỳ vọng sẽ đáp ứng tốt nhu cầu phòng vệ rủi ro của nhà đầu tư cũng như sự phát triển của chính phủ. thị trường trái phiếu.

Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội thiết kế có tài sản cơ sở là trái phiếu giả định, có đặc điểm tương tự trái phiếu chính phủ mệnh giá 100.000 đồng, kỳ hạn 100.000 đồng. Kỳ hạn 10 năm, lãi suất danh nghĩa 5% / năm, trả lãi định kỳ cuối 12 tháng, gốc trả một lần khi đáo hạn.

Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm sẽ là công cụ phòng ngừa rủi ro cho giao dịch trái phiếu chính phủ.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mong muốn nhà đầu tư có thêm công cụ đầu tư vào thị trường chứng khoán phái sinh, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường cơ sở TPCP. Sản phẩm phái sinh mới này dự kiến ​​sẽ chính thức được đưa vào giao dịch vào quý I / 2021.

Mẫu hợp đồng tương lai TPCP Thời hạn 10 năm


TT

Dđiều kiện

Sự miêu tả

đầu tiên

Tên hợp đồng

Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm

2

Mã hợp đồng

Theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

3

Tài sản cơ sở

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm, mệnh giá 100.000 đồng, lãi suất danh nghĩa 5,0% / năm, trả lãi cuối kỳ 12 tháng một lần, gốc trả một lần khi đáo hạn.

4

Quy mô hợp đồng

1 tỉ

5

Hệ số hợp đồng

10.000 won

6

Tháng đáo hạn

3 tháng cuối 3 quý gần nhất

7

Phương thức giao dịch

Phương thức khớp lệnh và phương thức thỏa thuận

số 8

Thời gian giao dịch

– Mở cửa: sớm hơn chợ cơ sở 15 phút – Đóng cửa: cùng giờ với chợ cơ sở

9

Phạm vi giá

+/- 3% so với giá tham chiếu

mười

Bước giá / Đơn vị báo giá

1 đồng

11

Đơn vị giao dịch

1 hợp đồng

thứ mười hai

Ngày giao dịch cuối cùng

Ngày 25 của tháng hết hạn hoặc ngày giao dịch trước đó nếu ngày 25 là ngày nghỉ

13

Ngày thanh toán cuối cùng

Ngày làm việc thứ ba kể từ ngày giao dịch cuối cùng

14

Phương thức thanh toán

Chuyển vật liệu

15

Phương pháp xác định giá quyết toán cuối ngày

Theo quy chế của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

16

Phương pháp xác định giá quyết toán

Giá thanh toán cuối cùng vào ngày giao dịch cuối cùng

17

Giá tham khảo

Giá thanh toán cuối ngày của ngày giao dịch trước đó hoặc giá lý thuyết (trong ngày giao dịch đầu tiên)

18

Tiêu chuẩn trái phiếu giao hàng

Trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, trả lãi định kỳ 12 tháng một lần, kỳ hạn trả lãi bằng nhau, trả gốc một lần khi đáo hạn, thời hạn còn lại từ 8 năm đến 11 năm. năm tính đến ngày thanh toán cuối cùng, với giá trị niêm yết tối thiểu 2.000 tỷ đồng. Hệ số chuyển đổi được tính theo lãi suất danh nghĩa 5,0% / năm.

19

Mức ký quỹ

Theo quy chế của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

20

Giới hạn đơn hàng

500 hợp đồng / đơn hàng

21

Giới hạn vị trí

Theo quy chế của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

22

Ngày niêm yết

Khi khởi chạy hợp đồng

--------

Hệ sinh thái các cộng đồng của BD Ventures: https://linktr.ee/bdventures

Điểm đánh giá post