‘Chúng tôi chắc chắn gần như ở đó,’ thống đốc ngân hàng trung ương Zimbabwe nói trên CBDC

Thông tin về ‘Chúng tôi chắc chắn gần như ở đó,’ thống đốc ngân hàng trung ương Zimbabwe nói trên CBDC

‘Chúng tôi chắc chắn gần như ở đó,’ thống đốc ngân hàng trung ương Zimbabwe nói trên CBDC

Điểm đánh giá post