‘Chúng tôi chắc chắn gần như ở đó,’ thống đốc ngân hàng trung ương Zimbabwe nói trên CBDC

Thông tin về ‘Chúng tôi chắc chắn gần như ở đó,’ thống đốc ngân hàng trung ương Zimbabwe nói trên CBDC

‘Chúng tôi chắc chắn gần như ở đó,’ thống đốc ngân hàng trung ương Zimbabwe nói trên CBDC

--------

Hệ sinh thái các cộng đồng của BD Ventures: https://linktr.ee/bdventures

Điểm đánh giá post