Công nghệ tổng hợp Metis mới tiếp nhận khả năng mở rộng Ethereum cho doanh nghiệp

Thông tin về chủ đề Công nghệ tổng hợp Metis mới tiếp nhận khả năng mở rộng Ethereum cho doanh nghiệp

MetisDAO Foundation, tổ chức đứng sau nền tảng lớp 2 Metis, đã phát hành Smart L2, một công nghệ tổng hợp Lạc quan mới giải quyết các vấn đề về khả năng mở rộng của Ethereum với người dùng doanh nghiệp. Nhóm Metis đáng chú ý bao gồm Natalia Ameline, mẹ của người đồng sáng tạo Ethereum Vitalik Buterin.

--------

Hệ sinh thái các cộng đồng của BD Ventures: https://linktr.ee/bdventures

Điểm đánh giá post