SCMP đưa hoạt động kinh doanh của NFT thành ‘Phòng thí nghiệm tạo tác’ của công ty mới

Thông tin chi tiết về SCMP đưa hoạt động kinh doanh của NFT thành ‘Phòng thí nghiệm tạo tác’ của công ty mới

Các tổ chức truyền thông luôn tìm kiếm các nguồn doanh thu mới ngoài việc bán quảng cáo chống lại bản in. Tờ South China Morning Post của Hồng Kông dường như đã tìm thấy một công ty trong việc bán Non Fungible Tokens (NFT) trên các trang nhất của mình từ các sự kiện lịch sử và tin tưởng vào công việc kinh doanh đến mức chuyển nó thành một bộ phận riêng có tên là Artifact Labs.

--------

Hệ sinh thái các cộng đồng của BD Ventures: https://linktr.ee/bdventures

Điểm đánh giá post