Hướng Dẫn Cách Chuyển Tập Tin Python Sang EXE

Bạn vừa viết xong một chương trình bằng Python, nhưng thay vì gửi mã thuần túy, bạn muốn chuyển Python thành tệp EXE để người nhận có thể dễ dàng sử dụng. Xem bên dưới để biết hướng dẫn về cách dễ dàng chuyển đổi tệp Python thành EXE trên Windows.

Cách tạo file EXE từ code Python trên Windows

EXE là một phần mở rộng tệp viết tắt của các tệp thực thi trên Microsoft Windows.

Cách chuyển đổi tệp Python sang EXE

Để chuyển đổi tệp Python thành EXE, chúng tôi sẽ sử dụng gói Python mã nguồn mở có tên auto-py-to-exe.

Cách chuyển đổi tệp Python sang EXE 11

Để cài đặt auto-py-to-exe, yêu cầu cơ bản là chúng ta phải cài đặt Python và pip trên máy của nhà phát triển.

Để cài đặt chúng ta phải thực hiện lệnh pip install auto-py-to-exe trên dòng lệnh.

Cách chuyển đổi tệp Python sang EXE 12

Sau khi cài đặt hoàn tất, chúng ta có thể chạy trực tiếp auto-py-to-exe từ chính dòng lệnh và nhìn vào đầu ra.

Cách chuyển đổi tệp Python sang EXE 13

Tôi sẽ sử dụng mã đơn giản để tạo GUI bằng Python và chuyển đổi nó thành EXE.

Sau khi mở gói auto-py-to-exe, chỉ cần thêm đường dẫn tập lệnh Python như trong ảnh chụp màn hình bên dưới.

Cách chuyển file Python sang EXE 14

Khi bạn hoàn tất việc chỉ định vị trí tập lệnh, hãy chọn vị trí đầu ra như trong ảnh chụp màn hình bên dưới và nhấp vào nút màu xanh lam.

Cách chuyển đổi tệp Python sang EXE 15

Sau khi bạn nhấp vào "CHUYỂN ĐỔI .PY SANG EXE", cửa sổ tiếp theo sẽ như sau:

Cách chuyển file Python sang EXE 16

Cách chuyển file Python sang EXE 17

Khi bạn mở tệp đầu ra, bạn sẽ thấy tệp GUI EXE:

Cách chuyển file Python sang EXE 18

Đầu ra sẽ trông như thế này:

Cách chuyển file Python sang EXE 19

LƯU Ý: Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt pip tất cả các gói và thư viện python được sử dụng trong tập lệnh python, vì auto-py-to-exe sẽ kết hợp tất cả các thư viện có sẵn trong máy rồi tạo tệp EXE. Nếu không, bạn sẽ gặp lỗi không tìm thấy mô-đun khi xuất bản tệp EXE sang máy khác.

--------

Hệ sinh thái các cộng đồng của BD Ventures: https://linktr.ee/bdventures

Điểm đánh giá post
Xem Thêm  Ý Tưởng Kinh Doanh Kiếm Tiền Với Đồ Handmade Không Khó