Web 3.0 là gì? – Điều quan trọng tiếp theo trong thế giới Internet | Hướng dẫn Video

Dark Land Survival là gì? Trò chơi phòng thủ xác sống NFT IDLE dựa trên chuỗi BNB

WeChat – Internet Trung Quốc Xóa nền tảng NFT Lo sợ Chính phủ không bị sụp đổ | 22 tháng 3 năm 2022 | Crypto Mới

Web 3.0 là gì? – Điều quan trọng tiếp theo trong thế giới Internet | Tất cả những gì bạn cần biết về Web 3.0 | Hướng dẫn về tiền điện tử

Video “Hướng dẫn về Tiền điện tử” này sẽ giải thích Web 3.0 là gì và Web 3.0 hoạt động như thế nào. Vì vậy, hãy đi sâu vào video Web 3.0 dành cho người mới bắt đầu để hiểu cách sử dụng nó.

Để tìm hiểu thêm về Tiền điện tử, hãy đăng ký kênh YouTube của chúng tôi: https://www.youtube.com/c/CoinCu và tìm thêm tin tức trên trang web: https://coincu.com/

Đọc thêm về Web 3.0
1. https://news.coincu.com/53920-what-is-web-3-0-infographic/
2. https://news.coincu.com/61230-daos-are-the-backbone-of-web-3-0-the-creative-industries-and-the-future-of-work/
3. https://news.coincu.com/54228-new-developers-are-pouring-into-web-3-0-and-have-locked-up-100-billion/
4. https://news.coincu.com/48738-fight-for-web-3-0-the-digital-wallet-war-is-the-new-browser-war/

Tìm chúng tôi trên mạng xã hội:
»Email: [@vuongchihung.com]»Kênh Telegram: https://t.me/CoinCuOfficial
»Nhóm Telegram: https://t.me/CoinCuGroup
»Twitter: https://twitter.com/Coincuofficial
»Trang: https://www.facebook.com/coincunews/
»Tin tức: https://news.coincu.com/

#Blockchain #Blockchaintutorial # Bitcoin #dogecoin #eth #crypto #cryptocurrency #trade # Web3.0 #ethereum

Xem video trên Youtube

--------

Hệ sinh thái các cộng đồng của BD Ventures: https://linktr.ee/bdventures

Điểm đánh giá post
Xem Thêm  Cập nhật What is a mandate? Process of making payment for payment authorization 2021