Top những câu nói bằng tiếng anh hay nhất mọi thời đại, phương pháp học từ vựng tiếng anh cực dễ

Mời bạn cùng đọc bài 1000+ Tuyển tập câu nói bằng tiếng anh hay nhất mọi thời đại (phương pháp học từ vựng tiếng anh) cùng blog vuongchihung.com nhé

Nếu bạn quan tâm đến những câu nói tiếng anh hay theo từng chủ đề, giúp bạn truyền cảm hứng & học tiếng anh. Thì đây là bài viết ĐẦY ĐỦ NHẤT cập nhật 1000+ câu nói tiếng anh để bạn tham khảo…

Bài viết được cập nhật mới vào tháng 1/2021, rất cám ơn sự quan tâm & đón đọc của bạn. Hi vọng #bookmark blog & quay trở lại đọc các post mới trong thời gian tới…

Những câu nói tiếng Anh hay Về tình yêu:

“To the world, you may just only be one normal person but to one normal person, you may be all the world”
Dịch nghĩa: Đối với thế gian này bạn chỉ là một con người bé nhỏ nhưng đối với một ai đó bé nhỏ, bạn là cả thế giới.

Love has no limit, no age and even no death.
Dịch nghĩa: Tình yêu không có giới hạn, không có tuổi tác, và thậm chí không có cả chết chóc.

Những Câu Nói Tiếng Anh Hay Về Tình Yêu

Những câu nói tiếng Anh hay Về tình bạn:

“The indeed friendship is when people like and dislike exactly the same things”
Dịch nghĩa: Tình bạn thực sự là khi chúng ta yêu và ghét chính xác những thứ giống nhau.

Friendship starts with smiles, grows with stories and only ends with a death
Dịch nghĩa: Tình bạn bắt đầu bởi nụ cười, lớn lên bởi những câu chuyện và chỉ kết thúc, khi chúng ta không còn sống.

Những câu nói tiếng Anh hay Về cuộc sống:

“When we faces a hundred reasons to sad and cry, show this life that we also have a thousand reasons to smile and happy.”
Dịch nghĩa: Khi chúng ta phải đối mặt với hàng trăm lý do làm mình buồn và khóc, hãy cho cuộc đời thấy bạn còn có cả ngàn lý do để tươi cười và hạnh phúc.

“We could never learn to be forgive, patient and brave If there were only happiness and joy in the world,”
Dịch nghĩa: Chúng ta có thể sẽ không bao giờ học được cách tha thứ, kiên nhẫn và can đảm, nếu trên thế gian này chỉ tồn tại hạnh phúc và niềm vui.

Những câu nói tiếng Anh hay của người nổi tiếng trên thế giới

Câu nói của Bill Gates:

“I always use the laziest guys to do hard work. Because, he will find the easiest ways to do it.”
Dịch nghĩa: Tôi luôn luôn chọn người lười biếng nhất để làm một công việc khó. Bởi vì anh ta sẽ luôn tìm ra cách để hoàn thành nó dễ dàng nhất.

“Life is not fair, please get used to it”
Dịch nghĩa: Cuộc đời không công bằng đâu, hãy làm quen với nó đi

Câu nói của Jack Ma:

“Please never give up. Although today is hard, tomorrow will be worse, but the day after tomorrow will surely be sunshine.”
Dịch nghĩa: Xin đừng bao giờ từ bỏ. Mặc dù ngày hôm nay thật khó khăn, ngày mai còn tồi tệ hơn nhưng ngày kia chắc chắn sẽ là thật tuyệt vời.

“You really should learn from your adversary, but never copy. Copy and you’ll die.:
Dịch nghĩa: Bạn thực sự nên học từ đối thủ, nhưng đừng bao giờ đi sao chép. Sao chép và bạn sẽ chết.

Mẫu Status tham khảo bằng tiếng Anh chất

“An intelligent person is like a river, the deeper the less noise.”
Dịch nghĩa: Người thông minh giống như một dòng sông, càng sâu lắng càng ít ồn ào.

“It is better to be hated for what you are than to be loved for what you are not.”
Dịch nghĩa: Bị ghét vì là chính bản thân mình còn tốt hơn là được yêu bởi những gì không phải là bạn.

“Never say all things you know. And never believe all the things you hear.”
Dịch nghĩa: Đừng bao giờ nói ra hết tất cả những gì bạn biết. Và cũng đừng bao giờ tin tất cả những điều bạn nghe.

======================

Những câu nói tiếng anh được nhiều người yêu thích:

“Insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results.” ― Narcotics Anonymous (Sự điên rồ là làm một việc giống nhau, lặp đi lặp lại, nhưng mong chờ những kết quả khác nhau.)

“It does not do to dwell on dreams and forget to live.” ― J.K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone (Đừng bám lấy những giấc mơ mà quên mất cuộc sống hiện tại.)

“Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life.” ― Mark Twain (Bạn tốt, sách hay và một lương tâm thanh thản: đó chính là cuộc sống lý tưởng.)

“Don’t cry because it’s over, smile because it happened.” ― Dr. Seuss (Đừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra.)

“You only live once, but if you do it right, once is enough.” ― Mae West (Bạn chỉ sống một lần duy nhất, nhưng nếu bạn làm đúng thì một lần là đủ.)

“To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all.” ― Oscar Wilde (Sống là điều hiếm có nhất nhất trên thế giới này, phần lớn mọi người chỉ tồn tại, đó là tất cả.)

“Life is not fair – get used to it!” (Cuộc sống vốn không công bằng, hãy học cách thích nghi với chúng.)

“Life is a story. Make yours the best seller.” (Cuộc đời là một câu chuyện. Hãy biến câu chuyện cuộc đời của bạn thành tác phẩm bán chạy nhất.)

“Life is really simple, but we insist on making it complicated.” (Cuộc sống vốn đơn giản, nhưng chúng ta luôn làm cho nó phức tạp lên.)

“Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself.” ― George Bernard Shaw (Cuộc sống không phải là đi tìm chính bạn mà cuộc sống là tạo nên chính bạn.)

“You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die.” – Jack Ma (Bạn nên học từ đối thủ, nhưng đừng bao giờ sao chép. Sao chép và bạn sẽ chết.)

Những câu nói tiếng anh hay sẽ thay đổi bạn:

“Not how long, but how well you have lived is the main thing.” — Seneca (Không phải sống bao lâu mà sống tốt như thế nào mới là điều quan trọng.)

“I’m the one that’s got to die when it’s time for me to die, so let me live my life the way I want to.” — Bob Marley (Tôi sẽ chết khi mà tôi cần phải chết. Vì thế hãy để tôi sống cuộc sống theo cách tôi muốn.)

“I am thankful to all who said no to me. It is because of them that I’m doing it myself.” — Albert Einstein (Tôi rất biết ơn những người đã nói không với tôi. Chính nhờ họ mà tôi đang làm việc bằng chính sức mình.)

“Life is short, smile while you still have teeth.” (Cuộc đời ngắn lắm, hãy cười khi bạn còn răng.)

Những câu nói tiếng anh truyền cảm hứng:

“The only person you should try to be better than is the person you were yesterday.” — Khuyết danh (Người mà bạn nên cố gắng để trở nên tốt đẹp hơn chính là bạn của ngày hôm qua.)

“Faith is the art of holding on to things your reason has once accepted, in spite of your changing moods.” — C.S. Lewis (Niềm tin là nghệ thuật níu giữ những điều mà bạn có lý do chấp nhận nó, dù cho bạn có thay đổi tâm trạng như thế nào.)

“A man who flies from his fear may find that he has only taken a shortcut to meet it.” — Sador, Children of Húrin (Người mà thoát được ra khỏi nỗi sợ của họ sẽ hiểu rằng họ chỉ đi 1 đoạn đường tắt đến gặp nó mà thôi.)

“No one can make you feel inferior without your consent.” — Eleanor Roosevelt (Không ai có thể làm bạn cảm thấy kém hơn nếu không có sự bằng lòng của bạn.)

“If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.” — Ngạn ngữ châu Phi (Nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nếu bạn muốn đi xa, hãy đi cùng nhau.)

“Defeat is simply a signal to press onward.” — Helen Keller (Sự thất bại chỉ đơn giản là một tín hiệu để tiến lên phía trước)

“Those who don’t believe in magic will never find it.” — Roald Dahl (Ai không tin vào phép màu sẽ không bao giờ tìm thấy nó.)

“There is no elevator to success — you have to take the stairs.” — Khuyết danh (Không có chiếc thang máy nào đưa bạn đến thành công, bạn phải leo thang thôi.)

“Don’t sweat the petty things and don’t pet the sweaty things.” —George Carlin (Đừng đổ mồ hôi cho những thứ nhỏ nhặt và đừng cưng nựng những thứ khiến bạn tốn mồ hôi.)

NGUỒN: llv.edu.vn

==================

101 châm ngôn bằng tiếng anh hay nhất

1. Don’t cry because it’s over, smile because it happened. ― Dr. Seuss
Đừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra.

2. I’m selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can’t handle me at my worst, then you sure as hell don’t deserve me at my best. ― Marilyn Monroe
Tôi là kẻ ích kỷ, thiếu kiên nhẫn và dễ dao động. Tôi thường sai lầm, mất kiểm soát và có những thời điểm tôi khó mà điều khiển được. Nhưng nếu bạn không thể đối đãi với tôi trong những lúc tôi tệ nhất, thì bạn chắc chắn không xứng đáng với những gì tốt nhất mà tôi có.

3. You’ve gotta dance like there’s nobody watching,
Love like you’ll never be hurt,
Sing like there’s nobody listening,
And live like it’s heaven on earth. ― William W. Purkey

Bạn hãy nhảy như không ai nhìn thấy bạn,
Hãy yêu như bạn không bao giờ bị tổn thương,
Hát như không ai nghe thấy,
Và sống như thể thiên đường ở trên trái đất”

4. You only live once, but if you do it right, once is enough. ― Mae West
Bạn chỉ sống một lần duy nhất, nhưng nếu bạn làm đúng thì một lần là đủ.

5. In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on. ― Robert Frost
Trong 3 từ tôi có thể tổng kết mọi thứ tôi học được về cuộc sống: Nó vẫn tiếp tục thôi.

6. To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all. ― Oscar Wilde
Sống là điều hiếm có nhất nhất trên thế giới này, phần lớn mọi người chỉ tồn tại, đó là tất cả.

7. Insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results. ― Narcotics Anonymous
Sự điên rồ là làm một việc giống nhau, lặp đi lặp lại, nhưng mong chờ những kết quả khác nhau.

9. There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle. ― Albert Einstein
Chỉ có duy nhất 2 cách để bạn sống cuộc đời của mình. Một là sống như thể không gì là phép màu cả. Điều còn lại là sống như thể phép màu là tất cả mọi thứ.

10. It does not do to dwell on dreams and forget to live. ― J.K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone
Đừng bám lấy những giấc mơ mà quên mất cuộc sống hiện tại.

11. Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life. ― Mark Twain
Bạn tốt, sách hay và một lương tâm thanh thản: đó chính là cuộc sống lý tưởng.

12. Life is what happens to us while we are making other plans. ― Allen Saunders
Cuộc sống là những điều xảy ra với chúng ta khi mình đang tạo nên những kế hoạch khác.

13. I may not have gone where I intended to go, but I think I have ended up where I needed to be. ― Douglas Adams, The Long Dark Tea-Time of the Soul
Tôi có thể đã không đến nơi tôi định đi nhưng tôi nghĩ mình đã đến được nơi tôi cần đến.

14. Everything you can imagine is real. ― Pablo Picasso
Mọi điều bạn có thể tưởng tượng được đều là thật.

15. Sometimes the questions are complicated and the answers are simple. ― Dr. Seuss
Đôi khi câu hỏi thường phức tạp thì câu trả lời sẽ rất đơn giản.

16. Today you are You, that is truer than true. There is no one alive who is Youer than You. ― Dr. Seuss, Happy Birthday to You!
Hôm nay bạn là chính mình, đó là một điều không ai có thể chối cãi. Chẳng ai có khả năng biến thành bạn giỏi hơn bản thân bạn đâu.

Xem Thêm  Top 14 App Giải Toán Xác Suất Thống Kê Đại Học Miễn Phí Cực Hay Hoàn Toàn Miễn Phí

17. I’m not afraid of death; I just don’t want to be there when it happens. ― Woody Allen
Tôi không sợ cái chết; tôi chỉ không muốn ở đó khi điều này xảy ra.

18. Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself. ― George Bernard Shaw
Cuộc sống không phải là đi tìm chính bạn mà cuộc sống là tạo nên chính bạn.

19. Sometimes people are beautiful.
Not in looks.
Not in what they say.
Just in what they are. ― Markus Zusak, I Am the Messenger

Đôi khi con người thật đẹp.
Họ đẹp không phải ở hình dáng,
Không phải ở lời họ nói,
Mà ở chính họ là ai.

20. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. ― Albert Einstein
Cuộc sống như thể việc đạp một chiếc xe. Để giữ thăng bằng, bạn phải đi tiếp.

21. Reality continues to ruin my life. ― Bill Watterson, The Complete Calvin and Hobbes
Thực tế tiếp tục hủy hoại cuộc sống của tôi.

22. Things change. And friends leave. Life doesn’t stop for anybody. ― Stephen Chbosky, The Perks of Being a Wallflower
Mọi thứ thay đổi, và bạn bè rời đi. Cuộc sống không dừng lại cho bất kỳ ai.

23. You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die. – Jack Ma
Bạn nên học từ đối thủ, nhưng đừng bao giờ sao chép. Sao chép và bạn sẽ chết.

24. When someone loves you, the way they talk about you is different. You feel safe and comfortable. ― Jess C. Scott, The Intern
Khi ai đó yêu bạn thì cái cách họ nói về bạn rất khác biệt. Bạn sẽ cảm thấy an toàn và thoải mái.

25. But better to get hurt by the truth than comforted with a lie. ― Khaled Hosseini
Thà bị tổn thương bởi sự thật còn hơn là được xoa dịu bởi lời nói dối.

26. We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars. ― Oscar Wilde
Tất cả chúng ta đều bước đi trên cống rãnh, nhưng chỉ một số người vẫn ngắm các vì sao.

27. Be who you are and say what you mean, because those who mind don’t matter and those who matter don’t mind. ― Dr. Seuss
Hãy là chính mình và nói điều bạn muốn nói. Bởi những người thấy phiền lòng chẳng có ý nghĩa, và những người có ý nghĩa sẽ không thấy phiền lòng

28. This too, shall pass. —Anonymous
Rồi mọi chuyện sẽ qua.

29. Keep your eyes on the stars and your feet on the ground. —Theodore Roosevelt
Hướng đôi mắt về phía những vì sao, và chạm đôi chân trên mặt đất.

30. The only person you should try to be better than is the person you were yesterday. —Anonymous
Người mà bạn nên cố gắng để trở nên tốt đẹp hơn chính là bạn của ngày hôm qua.

31. Never be bullied into silence. Never allow yourself to be made a victim. Accept no one’s definition of your life; define yourself. —Harvey Fierstein
Không bao giờ để bị ngược đãi bởi sự im lặng. Không bao giờ cho phép bản thân trở thành nạn nhân. Không chấp nhận ai định nghĩa cuộc sống của bạn; hãy tự định nghĩa bản thân mình.

32. Faith is the art of holding on to things your reason has once accepted, in spite of your changing moods. —C.S. Lewis
Niềm tin là nghệ thuật níu giữ những điều mà bạn có lý do chấp nhận nó, dù cho bạn có thay đổi tâm trạng như thế nào.

33. You never know what worse luck your bad luck has saved you from — Cormac McCarthy
Bạn sẽ không bao giờ biết được những điều thực sự tồi tệ nào mà được cứu bởi những điều tồi tệ khác của bạn đâu.

34. A man who flies from his fear may find that he has only taken a shortcut to meet it. —Sador, Children of Húrin
Người mà thoát được ra khỏi nỗi sợ của họ sẽ hiểu rằng họ chỉ đi 1 đoạn đường tắt đến gặp nó mà thôi.

35. Life’s too mysterious to take too serious. —Mary Engelbreit
Cuộc sống này quá bí ẩn để coi nó quá nghiêm trọng.

36. No one can make you feel inferior without your consent. —Eleanor Roosevelt
Không ai có thể làm bạn cảm thấy kém hơn nếu không có sự bằng lòng của bạn.

37. The woman who follows the crowd will usually go no further than the crowd. The woman who walks alone is likely to find herself in places no one has been before. —Albert Einstein
Người phụ nữ mà đi theo đám đông sẽ luôn không thể đi xa hơn đám đông, người phụ nữ mà đi một mình thì thường tìm thấy cô ấy ở những nơi mà chưa ai từng đến trước đó.

38. You can’t go around building a better world for people. Only people can build a better world for people. Otherwise it’s just a cage. —Terry Pratchett, Witches Abroad
Bạn không thể xây dựng một thế giới đẹp hơn cho mọi người được. Chỉ có tất cả con người mới có thể xây dựng một thế giới đẹp hơn cho con người thôi. Nếu không thì nó chỉ là một cái lồng sắt.

39. There isn’t a way things should be. There’s just what happens, and what we do. — Terry Pratchett, A Hat Full of Sky
Không có cách nào khiến mọi việc nên như thế. Sẽ chỉ có điều gì đang diễn ra và chúng ta làm gì mà thôi.

40. Be where your feet are — Anonymous
Hãy sống vui với hiện tại.

41. It’s not about how hard you can hit; it’s about how hard you can get hit and keep moving forward. —Rocky Balboa, Rocky
Bạn đấm mạnh thế nào không thành vấn đề bằng việc bạn bị đánh mạnh thế nào và vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

42. The trick in life is learning how to deal with it. —Helen Mirren
Trò đời chính là việc bạn học được cách xử lý chúng thế nào.

43. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. —African proverb
Nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nếu bạn muốn đi xa, hãy đi cùng nhau.

44. It’s OK to not be OK, as long as you don’t stay that way. —Anonymous
Hoàn toàn OK nếu bạn không ổn, miễn là bạn đừng mãi dừng lại ở đó.

45. I can be changed by what happens to me but I refuse to be reduced by it. —Maya Angelou
Tôi có thể bị thay đổi bởi những điều đang xảy ra nhưng tôi từ chối để bị tuyệt vọng bởi chúng.

46. Believe you can and you’re halfway there. —T. Roosevelt
Hãy tin rằng bạn có thể và bạn đã đang ở nửa chặng đường rồi.

48. Defeat is simply a signal to press onward. —Helen Keller
Sự thất bại chỉ đơn giản là một tín hiệu để tiến lên phía trước

49. Nothing in life is to be feared; it is only to be understood. Now is the time to understand more so that we may fear less. —Marie Curie
Không có gì trên cuộc đời này là đáng sợ, chỉ cần nó được hiểu. Đây chính là thời điểm để hiểu nhiều hơn vì thế mà chúng ta có thể lo sợ ít hơn.

50. Those who don’t believe in magic will never find it. —Roald Dahl
Ai không tin vào phép màu sẽ không bao giờ tìm thấy nó.

51. There is no elevator to success — you have to take the stairs. —Anonymous
Không có chiếc thang máy nào đưa bạn đến thành công, bạn phải leo thang thôi.

52. Plant your garden and decorate your own soul, instead of waiting for someone to bring you flowers. —Jose Luis Borges
Hãy tự trồng vườn và trang trí cho tâm hồn bạn, thay vì chờ đợi ai đó mang hoa đến cho bạn.

53. Don’t sweat the petty things and don’t pet the sweaty things. —George Carlin
Đừng đổ mồ hôi cho những thứ nhỏ nhặt và đừng cưng nựng những thứ khiến bạn tốn mồ hôi.

54. Do what you feel in your heart to be right- for you’ll be criticized anyway. You’ll be damned if you do, and damned if you don’t. —Eleanor Roosevelt.
Hãy làm điều thâm tâm bạn cho là đúng – vì đằng nào bạn cũng bị chỉ trích. Bạn sẽ bị chửi bới nếu bạn làm, và nguyền rủa nếu bạn không làm.

55. Do not set yourself on fire in order to keep others warm. –Anonymous
Đừng đặt mình vào lửa để giữ ấm cho những người khác.

56. Not how long, but how well you have lived is the main thing. — Seneca
Không phải sống bao lâu mà sống tốt như thế nào mới là điều quan trọng.

57. I love those who can smile in trouble…— Leonardo da Vinci
Tôi thích những người có thể cười khi gặp rắc rối

58. Time means a lot to me because, you see, I, too, am also a learner and am often lost in the joy of forever developing and simplifying. If you love life, don’t waste time, for time is what life is made up of. — Bruce Lee
Thì giờ rất quan trọng đối với tôi, bạn thấy đấy, tôi cũng luôn học hỏi và thường lạc trong niềm vui của việc sẽ mãi mãi phát triển và đơn giản hóa

59. Very little is needed to make a happy life; it is all within yourself, in your way of thinking. — Marcus Aurelius
Một cuộc sống hạnh phúc được tạo nên từ những thứ nhỏ bé: luôn sống với bản thân mình, theo cách mà bạn suy nghĩ.

60. Life is like playing a violin in public and learning the instrument as one goes on — Samuel Butler
Cuộc sống giống như chơi đàn violin giữa chốn công cộng và học nhạc cụ khi bản nhạc cứ tiếp tục.

61. Believe that life is worth living and your belief will help create the fact. — William James
Hãy tin tưởng rằng cuộc sống này xứng đáng để sống và niềm tin đó của bạn sẽ tạo nên sự thật.

62. Do not take life too seriously. You will never get out of it alive. — Elbert Hubbard
Đừng coi cuộc đời quá nghiêm trọng. Bạn sẽ không bao giờ sống sót thoát khỏi nó đâu.

63. The heart, like the stomach, wants a varied diet. — Gustave Flaubert
Trái tim giống như chiếc dạ dày muốn 1 chế độ ăn uống đa dạng.

64. The trick in life is learning how to deal with it. — Helen Mirren
Trò đời là bạn phải học được cách đối phó với nó.

65. Life is too important to be taken seriously. — Oscar Wilde
Cuộc sống quá quan trọng để nghiêm túc quá với nó.

66. What lies behind you and what lies in front of you, pales in comparison to what lies inside of you. — Ralph Waldo Emerson
Điều nằm sau bạn và điều nằm trước bạn không bằng được điều nằm trong bạn.

67. Don’t gain the world and lose your soul, wisdom is better than silver or gold. — Bob Marley
Đừng đuổi theo quyền lực mà đánh mất đạo đức, cũng như trí tuệ đem đến cho bạn hạnh phúc chứ không phải là tiền bạc và vật chất.

68. I’m the one that’s got to die when it’s time for me to die, so let me live my life the way I want to. — Bob Marley
Tôi sẽ chết khi mà tôi cần phải chết. Vì thế hãy để tôi sống cuộc sống theo cách tôi muốn.

70. Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards. — Soren Kierkegaard
Cuộc sống chỉ có thể được giác ngộ bởi những gì đã trải qua; nhưng nó phải tiếp tục được sống hướng về phía trước

71. Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma, which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. — Steve Jobs
Thời gian có hạn vì thế đừng lãng phí chúng để sống cuộc sống của người khác. Đừng bị mắc kẹt trong giáo điều bằng việc bạn sống với suy nghĩ của người khác. Đừng để ý kiến của người khác làm mất đi giọng nói bên trong bạn. Và quan trọng nhất, hãy có can đảm để dõi theo trái tim và trực giác của bạn.

72. Life is really simple, but we insist on making it complicated. — Confucius
Cuộc sống rất đơn giản nhưng chúng ta cứ làm nó phức tạp lên.

73. If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things. — Albert Einstein
Nếu bạn muốn sống một cuộc sống hạnh phúc, hãy trói nó vào một mục tiêu chứ đừng trói nó vào vật nào hay người nào.

74. You can be the ripest, juiciest peach in the world and there’s still going to be someone who hates peaches. — Dita Von Teese.
Bạn có thể là quả đào chín mọng nước nhất thế giới này nhưng ngoài kia chắc chắn vẫn sẽ có ai ghét đào.

Xem Thêm  Soft Otp Vietnambank là gì? Đăng ký, Cài đặt, Phí và Sử dụng Soft Otp Vietnambank

75. I am thankful to all who said no to me. It is because of them that I’m doing it myself. — Albert Einstein
Tôi rất biết ơn những người đã nói không với tôi. Chính nhờ họ mà tôi đang làm việc bằng chính sức mình.

76. Life is short, smile while you still have teeth.
Cuộc đời ngắn lắm, hãy cười khi bạn còn răng.

77. 3 most difficult things to do in the world
You can’t count your hair
You can’t wash your eyes with soap
You can’t breathe when your tongue is out.
Now please put your tongue back inside.

Ba điều khó nhất trên đời này:
Bạn không thể đếm được số tóc trên đầu bạn.
Bạn không thể rửa mắt bằng xà phòng.
Bạn không thể thở khi thè lưỡi ra ngoài.
Bây giờ thì bạn đặt lưỡi lại vào trong được rồi.

77. When I die, I want my tombstone to offer free WiFi, just so people will visit more often.
Khi tôi chết, tôi muốn mộ của mình có wifi và mọi người sẽ ghé thăm thường xuyên hơn.

78. I’m not lazy. I’m just on my energy saving mode.
Tôi không lười, tôi chỉ đang ở chế độ tiết kiệm năng lượng thôi.

79. You never know what you have until… you clean your room.
Bạn sẽ không bao giờ biết mình có gì cho đến khi… bạn dọn phòng mình.

80. I wish I were a unicorn so I could stab idiots with my head.
Tôi ước gì mình là một chú kỳ lân để tôi có thể đâm những kẻ ngốc bằng đầu mình.

81. The brain is a wonderful organ; it starts working in the moment you get up in the morning, and does not stop until you get into the office. — Robert Frost
Não bộ là một cơ quan diệu kỳ, nó bắt đầu hoạt động vào thời điểm bạn thức dậy buổi sáng và không dừng lại cho đến khi bạn vào văn phòng.

82. People say nothing is impossible, but I do nothing everyday.
Mọi người nói không gì là không thể nhưng tôi lại không làm gì mỗi ngày.

83. Light travels faster than sound. This is why some people appear bright until you hear them speak . — Alan Dundes
Ánh sáng có tốc độ nhanh hơn âm thanh. Vì thế mà một vài người sẽ xuất hiện sáng bừng cho tới khi bạn nghe được giọng của họ.

84. Facebook just sounds like a drag, in my day seeing pictures of peoples vacations was considered a punishment. — Betty White
Facebook giống như một cái lưỡi rê vậy, nhìn ảnh mọi người đi nghỉ mát cứ như thể một hình phạt.

85. Money won’t buy happiness, but it will pay the salaries of a large research staff to study the problem. — Bill Vaughan
Tiền không mua được hạnh phúc nhưng nó sẽ trả được lương cho lượng lớn nhân viên để nghiên cứu vấn đề.

86. I’m going to stand outside. So If anyone asks, I am outstanding.
Tôi sẽ đứng ở ngoài thôi và nếu có ai hỏi thì tôi nói là tôi nổi bật đấy.

87. You can’t always control who walks into your life… but you can control which window you throw them out of.
Bạn không thể điều khiển việc ai sẽ bước vào cuộc sống của mình nhưng bạn có thể quyết định bạn có thể ném họ ra khỏi chiếc cửa sổ nào.

88. I never make the same mistake twice. I make it like five or six times, you know, just to be sure.
Tôi không bao giờ sai lầm đến lần hai. Tôi thường sai lầm lần thứ năm hoặc sáu để thấy chắc chắn.

89. Behind every successful man stands a surprised mother-in-law. — Hubert Humphrey
Đằng sau mỗi người đàn ông thành công thường là một người mẹ vợ đáng kinh ngạc.

90. The man who can smile when things go wrong has thought of someone else he can blame it on —Robert Bloch
Người đàn ông mà có thể mỉm cười khi mọi việc tệ đi chính là do anh ta đã nghĩ đến người mà anh ta có thể đổ lỗi lên họ rồi.

91. Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way when you criticize them, you are a mile away from them and you have their shoes. —Jack Handey
Trước khi bạn chỉ trích ai đó, bạn nên đi một dặm trên đôi giày của họ (chơi chữ: đặt mình vào vị trí của họ), vì thế mà khi bạn chỉ trích họ, bạn đã chạy xa cả mét và có giày của họ.

92. Men are like bank accounts. Without a lot of money they don’t generate a lot of interest. —Anonymous
Đàn ông như thể những chiếc tài khoản ngân hàng. Nếu không có nhiều tiền thì họ sẽ không nảy sinh sở thích được.

94. Men marry women with the hope they will never change. Women marry men with the hope they will change. Invariably they are both disappointed. ― Albert Einstein
Người đàn ông cưới phụ nữ với hy vọng họ sẽ không bao giờ thay đổi. Phụ nữ cưới đàn ông với hy vọng họ sẽ thay đổi. Chỉ có điều không thay đổi đó là họ đều cùng thất vọng.

95. Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience. ― Anonymous
Đừng tranh cãi với kẻ ngốc. Anh ta sẽ kéo bạn xuống trình độ của mình và đánh bại bạn với kinh nghiệm.

96. Death is life’s way of telling you you’ve been fired. ― R. Geis
Cái chết là cách mà cuộc sống nói với bạn rằng bạn đã bị sa thải.

97. People often say that motivation doesn’t last. Well, neither does bathing – that’s why we recommend it daily. —Zig Ziglar
Mọi người thường nói rằng động lực không tồn tại mãi. Việc tắm rửa cũng vậy, vì thế mà chúng ta mới gợi ý là nó phải được làm hàng ngày.

98. Don’t worry about the world coming to an end today. It’s already tomorrow in Australia. — Charles Schulz
Đừng lo lắng về việc thế giới sẽ kết thúc hôm nay. Bởi nó đã là ngày mai ở Úc rồi.

99. Whoever said, “It’s not whether you win or lose that counts”, probably lost. — Martina Navratilova
Bất kỳ ai nói rằng thắng bại không quan trọng thì chắc chắn đã thất bại.

100. Even if you are on the right track, you’ll get run over if you just sit there. — Will Rogers
Kể cả khi bạn đi đúng hướng rồi thì bạn sẽ phải làm lại nếu bạn vẫn chỉ ngồi đó.

101. I wake up every morning at nine and grab for the morning paper. Then I look at the obituary page. If my name is not on it, I get up. — Benjamin Franklin
Tôi thức dậy mỗi sáng vào lúc 9h và cầm lấy tờ báo. Sau đó tôi nhìn vào trang cáo phó. Nếu tên tôi không ở trên đó thì tôi dậy.

=======================

Cau Noi Bang Tieng Anh Hay

TUYỂN TẬP NHỮNG CÂU NÓI VỀ CUỘC SỐNG BẰNG TIẾNG ANH

1. I think being in love with life is a key to eternal youth.
=> Tạm dịch: Tôi nghĩ rằng yêu cuộc sống là một chìa khóa cho tuổi trẻ vĩnh cửu.

2. A man who dares to waste one hour of time has not discovered the value of life.
=> Tạm dịch: Một người đàn ông dám lãng phí một giờ thời gian đã không khám phá ra giá trị của cuộc sống.

3. If life were predictable it would cease to be life, and be without flavor.
=> Tạm dịch: Nếu cuộc sống được dự đoán thì nó sẽ không còn là cuộc sống, và không có hương vị.

4. All life is an experiment. The more experiments you make the better.
=> Tạm dịch: Tất cả cuộc sống là một thử nghiệm. Càng nhiều thí nghiệm bạn làm càng tốt.

5. All of life is peaks and valleys. Don’t let the peaks get too high and the valleys too low.
=> Tạm dịch: Tất cả cuộc sống là đỉnh và thung lũng. Đừng để cho đỉnh quá cao và thung lũng quá thấp.

6. Find ecstasy in life; the mere sense of living is joy enough.
=> Tạm dịch: Tìm thuốc lắc trong cuộc sống; ý thức sống đơn thuần là đủ niềm vui.

7. My mission in life is not merely to survive, but to thrive; and to do so with some passion, some compassion, some humor, and some style.
=> Tạm dịch: Nhiệm vụ của tôi trong cuộc sống không chỉ đơn thuần là để tồn tại, mà là phát triển mạnh; và để làm như vậy với một số niềm đam mê, một số từ bi, một số hài hước, và một số phong cách.

8. However difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at.
=> Tạm dịch: Tuy cuộc sống khó khăn nhưng đường như có những điều bạn có thể làm và thành công.

9. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.
=> Tạm dịch: Cuộc sống giống như cưỡi một chiếc xe đạp. Để giữ thăng bằng bạn phải di chuyển liên tục.

10. The more you praise and celebrate your life, the more there is in life to celebrate.
=> Tạm dịch: Bạn càng ca ngợi và ăn mừng cuộc sống của bạn, càng có nhiều điều trong cuộc sống để ăn mừng.

11. The most important thing is to enjoy your life-to be happy-it’s all that matters.
=> Tạm dịch: Điều quan trọng nhất là hãy tận hưởng cuộc sống của bạn để được hạnh phúc – Đó là tất cả những gì quan trọng.

12. I enjoy life when things are happening. I don’t care if it’s good things or bad things. That means you’re alive.
=> Tạm dịch: Tôi tận hưởng cuộc sống khi mọi thứ đang xảy ra. Tôi không quan tâm nếu nó có những điều tốt hay xấu. Điều đó có nghĩa là bạn còn sống.

13. Life is short, and it is up to you to make it sweet.
=> Tạm dịch: Cuộc sống là ngắn ngủi, và nó là tùy thuộc vào bạn để làm cho nó ngọt ngào.

14. Life doesn’t require that we be the best, only that we try our best.
=> Tạm dịch: Cuộc sống không có gì đòi hỏi chúng ta phải là người giỏi nhất, chỉ có điều chúng ta cố gắng hết sức.

15. I always like to look on the optimistic side of life, but I am realistic enough to know that life is a complex matter.
=> Tạm dịch: Tôi luôn thích nhìn vào mặt lạc quan của cuộc sống, nhưng tôi đủ thực tế để biết rằng cuộc sống là một vấn đề phức tạp.

16. The truth is you don’t know what is going to happen tomorrow. Life is a crazy ride, and nothing is guaranteed.
=> Tạm dịch: Sự thật là bạn không biết ngày mai điều gì sẽ xảy ra. Cuộc sống là một chuyến đi điên rồ, và không có gì được đảm bảo.

17. The most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart.
=> Tạm dịch: Những điều đẹp nhất trên thế giới không thể được nhìn thấy hoặc thậm chí chạm vào. Họ phải được cảm nhận bằng trái tim.

19. Not how long, but how well you have lived is the main thing.
=> Tạm dịch: Không phải là bao lâu, nhưng bạn đã sống tốt như thế nào là điều chính.

Nguồn: http://thuthuat.taimienphi.vn

=======================

Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh

1. A laugh, to be joyous, must flow from a joyous heart, for without kindness, there can be no true joy.
– Để một tiếng cười trở nên tràn đầy niềm hạnh phúc, cần phải xuất phát từ một trái tim vui sướng, bởi không có lòng tử tế, không thể có niềm vui thực sự.

2. An intelligent person is like a river, the deeper the less noise.
– Một người thông minh sẽ như một dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào.

3. But better to get hurt by the truth than comforted with a lie.
– Thà bị tổn thương bởi sự thật còn hơn là được xoa dịu bởi lời nói dối.

4. Be where your feet are.
– Hãy sống vui với hiện tại.

5. Believe you can and you’re halfway there.
– Hãy tin rằng bạn có thể và bạn đã đang ở nửa chặng đường rồi.

6. Believe that life is worth living and your belief will help create the fact.
– Hãy tin tưởng rằng cuộc sống này xứng đáng để sống và niềm tin đó của bạn sẽ tạo nên sự thật.

7. Be strong enough to let go, and patient enough to wait for what you deserve.
– Đủ mạnh mẽ để cho đi, và đủ kiên nhẫn để chờ đợi những gì bạn xứng đáng nhận.

8. Difficult roads often lead to beautiful destinations.
– Những con đường khó khăn luôn luôn dẫn đến những đích đến tươi đẹp.

9. Don’t judge someone for their choices when you don’t understand their reasons.
– Đừng bao giờ phán xét sự lựa chọn của một ai, vì bạn không hề biết lý do của họ.

Xem Thêm  Mới nhất Review khóa CONTENT ĐA KÊNH của Trần Hoàng Ngọc Tâm

10. Don’t mix bad words with a bad mood. You’ll have many opportunities to change a mood, but you won’t be able to replace words you spoke.
– Đừng nói những điều tồi tệ khi tâm trạng không tốt. Tâm trạng của bạn có thể thay đổi, nhưng những điều đã nói ra, không thể rút lại được đâu.

11. Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience.
– Đừng tranh cãi với kẻ ngốc. Anh ta sẽ kéo bạn xuống trình độ của mình và đánh bại bạn với kinh nghiệm.

12. Don’t gain the world and lose your soul, wisdom is better than silver or gold.
– Đừng đuổi theo quyền lực mà đánh mất đạo đức, cũng như trí tuệ đem đến cho bạn hạnh phúc chứ không phải là tiền bạc và vật chất.

13. Don’t sweat the petty things and don’t pet the sweaty things.
– Đừng đổ mồ hôi cho những thứ nhỏ nhặt và đừng cưng nựng những thứ khiến bạn tốn mồ hôi.

14. Don’t cry because it’s over, smile because it happened.
– Đừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra.

15. Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life.
– Bạn tốt, sách hay và một lương tâm thanh thản: đó chính là cuộc sống lý tưởng.

16. I’m selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can’t handle me at my worst, then you sure as hell don’t deserve me at my best.
– Tôi là kẻ ích kỷ, thiếu kiên nhẫn và dễ dao động. Tôi thường sai lầm, mất kiểm soát và có những thời điểm tôi khó mà điều khiển được. Nhưng nếu bạn không thể đối đãi với tôi trong những lúc tôi tệ nhất, thì bạn chắc chắn không xứng đáng với những gì tốt nhất mà tôi có.

17. It does not do to dwell on dreams and forget to live.
– Đừng bám lấy những giấc mơ mà quên mất cuộc sống hiện tại.

18. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.
– Nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nếu bạn muốn đi xa, hãy đi cùng nhau.

19. I’m the one that’s got to die when it’s time for me to die, so let me live my life the way I want to.
– Tôi sẽ chết khi mà tôi cần phải chết. Vì thế hãy để tôi sống cuộc sống theo cách tôi muốn.

20. If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things.
– Nếu bạn muốn sống một cuộc sống hạnh phúc, hãy trói nó vào một mục tiêu chứ đừng trói nó vào vật nào hay người nào.

21. I am thankful to all who said no to me. It is because of them that I’m doing it myself.
– Tôi rất biết ơn những người đã nói không với tôi. Chính nhờ họ mà tôi đang làm việc bằng chính sức mình.

22. I’m not lazy. I’m just on my energy saving mode.
– Tôi không lười, tôi chỉ đang ở chế độ tiết kiệm năng lượng thôi.

23. I never make the same mistake twice. I make it like five or six times, you know, just to be sure.
– Tôi không bao giờ sai lầm đến lần hai. Tôi thường sai lầm lần thứ năm hoặc sáu để thấy chắc chắn.

24. If you born poor it’s not your mistake, but you die poor it’s your mistake.
– Nếu bạn sinh ra nghèo khó, đó không phải lỗi của bạn, nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó thì đó là lỗi của bạn.

25. Insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results.
– Sự điên rồ là làm một việc giống nhau, lặp đi lặp lại, nhưng mong chờ những kết quả khác nhau.

26. Keep your eyes on the stars and your feet on the ground.
– Hướng đôi mắt về phía những vì sao, và chạm đôi chân trên mặt đất.

27. Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving.
– Cuộc sống giống như việc lái một chiếc xe đạp. Để giữ được thăng bằng, bạn phải tiếp tục di chuyển.

28. Life is not fair – get used to it!
– Cuộc sống vốn không công bằng, hãy học cách thích nghi với chúng!

29. Life is the greatest journey you will be ever on.
– Cuộc sống là hành trình vĩ đại nhất mà bạn từng trải qua

30. Life is short. Smile while you still have teeth!
– Cuộc sống vốn rất ngắn. Hãy mỉm cười khi bạn vẫn còn có thể ^^

31. Life is a story. Make yours the best seller.
– Cuộc đời là một câu chuyện. Hãy biến câu chuyện cuộc đời của bạn thành tác phẩm bán chạy nhất.

32. Light travels faster than sound. This is why some people appear bright until you hear them speak
– Ánh sáng có tốc độ nhanh hơn âm thanh. Vì thế mà một vài người sẽ xuất hiện sáng bừng cho tới khi bạn nghe được giọng của họ.

33. Learn to earn, not to save.
– Hãy học cách kiếm tiền thay vì học cách tiết kiệm.

34. Money won’t buy happiness, but it will pay the salaries of a large research staff to study the problem.
– Tiền không mua được hạnh phúc nhưng nó sẽ trả được lương cho lượng lớn nhân viên để nghiên cứu vấn đề.

35. Men marry women with the hope they will never change. Women marry men with the hope they will change. Invariably they are both disappointed.
– Người đàn ông cưới phụ nữ với hy vọng họ sẽ không bao giờ thay đổi. Phụ nữ cưới đàn ông với hy vọng họ sẽ thay đổi. Chỉ có điều không thay đổi đó là họ đều cùng thất vọng.

36. Never ignore a person who cares for you Because one day you may realize you’ve lost the moon while counting the stars.
– Đừng bao giờ bỏ lỡ những người quan tâm bạn thật lòng. Vì một ngày nào đó bạn nhận ra rằng mình đã đánh mất mặt trăng chỉ vì mải mê đếm những vì sao.

37. Life is really simple, but we insist on making it complicated.
– Cuộc sống rất đơn giản nhưng chúng ta cứ làm nó phức tạp lên.

38. No matter how good or bad you think life is, wake up each day and be thankful for life. Someone somewhere else is fighting to survive.
– Bất luận bạn nghĩ cuộc sống này tươi đẹp hay xấu xa. Thức dậy mỗi ngày và hãy cảm ơn cuộc sống vì đâu đó trên thế giới này, có người phải đấu tranh để tồn tại.

39. Never be afraid of change. You may lose something good, but you may gain something even better.
– Đừng sợ thay đổi. Bạn có thể đánh mất đi một vài điều tốt đẹp, nhưng bạn có thể đạt được những điều còn tốt đẹp hơn.

40. Never give up. Today is hard, tomorrow will be worse, but the day after tomorrow will be sunshine.
– Đừng bao giờ từ bỏ. Hôm nay khó khăn, ngài mai còn khó khăn hơn nhưng ngày kia sẽ là ngày tuyệt vời.

41. Never say all you know. And never believe all you hear.
– Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết. Và đừng bao giờ tin tất cả những gì bạn nghe.

42. Nothing in life is to be feared; it is only to be understood. Now is the time to understand more so that we may fear less.
– Không có gì trên cuộc đời này là đáng sợ, chỉ cần nó được hiểu. Đây chính là thời điểm để hiểu nhiều hơn vì thế mà chúng ta có thể lo sợ ít hơn.

43. Not how long, but how well you have lived is the main thing.
– Không phải sống bao lâu mà sống tốt như thế nào mới là điều quan trọng.

44. Plant your garden and decorate your own soul, instead of waiting for someone to bring you flowers.
– Hãy tự trồng vườn và trang trí cho tâm hồn bạn, thay vì chờ đợi ai đó mang hoa đến cho bạn.

45. People say nothing is impossible, but I do nothing everyday.
– Mọi người nói không gì là không thể nhưng tôi lại không làm gì mỗi ngày.

46. Sometimes the questions are complicated and the answers are simple.
– Đôi khi câu hỏi thường phức tạp thì câu trả lời sẽ rất đơn giản.

47. Smiling is the best way to face any problem, to crush every fear and to hide every pain.
– Mỉm cười là cách tốt nhất để đối mặt với mọi vấn đề. Để đè bẹp mọi nỗi sợ hãi, và khoả lấp mọi nỗi đau.

48. Smile, even if it’s a sad smile, because sadder than a sad smile is the sadness of not knowing how to smile.
– Hãy cười, thậm chí dù đó là nụ cười buồn bã, bởi còn đáng buồn hơn nụ cười buồn bã là sự bi thảm vì không biết phải cười thế nào.

49. To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all.
– Sống là điều hiếm có nhất nhất trên thế giới này, phần lớn mọi người chỉ tồn tại, đó là tất cả.

50. The woman who follows the crowd will usually go no further than the crowd. The woman who walks alone is likely to find herself in places no one has been before.
– Người phụ nữ mà đi theo đám đông sẽ luôn không thể đi xa hơn đám đông, người phụ nữ mà đi một mình thì thường tìm thấy cô ấy ở những nơi mà chưa ai từng đến trước đó.

51. There is no elevator to success — you have to take the stairs.
– Không có chiếc thang máy nào đưa bạn đến thành công, bạn phải leo thang thôi.

52. To laugh with others is one of life’s great pleasures. To be laughed at by others is one of life’s great hurts.
– Cười với người khác là một trong những niềm vui thú của cuộc đời. Bị người khác cười là một trong những sự tổn thương lớn của cuộc đời.

53. There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle.
– Chỉ có duy nhất 2 cách để bạn sống cuộc đời của mình. Một là sống như thể không gì là phép màu cả. Điều còn lại là sống như thể phép màu là tất cả mọi thứ.

54. Very little is needed to make a happy life; it is all within yourself, in your way of thinking.
– Một cuộc sống hạnh phúc được tạo nên từ những thứ nhỏ bé: luôn sống với bản thân mình, theo cách mà bạn suy nghĩ.

55. When someone loves you, the way they talk about you is different. You feel safe and comfortable.
– Khi ai đó yêu bạn thì cái cách họ nói về bạn rất khác biệt. Bạn sẽ cảm thấy an toàn và thoải mái.

56. When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile.
– Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười.

57. What hurts you today, makes you stronger tomorrow.
– Những gì làm tổn thương bạn hôm nay, ngày mai sẽ cho bạn sức mạnh.

58. We could never learn to be brave and patient, if there were only joy in the world.
– Chúng ta không bao giờ có thể học được sự can đảm và kiên nhẫn nếu chỉ có niềm vui trên thế gian này.

59. You only live once, but if you do it right, once is enough.
– Bạn chỉ sống một lần duy nhất, nhưng nếu bạn làm đúng thì một lần là đủ.

60. You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die.
– Bạn nên học từ đối thủ, nhưng đừng bao giờ sao chép. Sao chép và bạn sẽ chết.

61. You never know what you have until… you clean your room.
– Bạn sẽ không bao giờ biết mình có gì cho đến khi… bạn dọn phòng mình.

62. You can’t always control who walks into your life… but you can control which window you throw them out of.
– Bạn không thể điều khiển việc ai sẽ bước vào cuộc sống của mình nhưng bạn có thể quyết định bạn có thể ném họ ra khỏi chiếc cửa sổ nào.

63. You have two ears and one mouth. Follow that ratio. Listen more, talk less.
– Bạn có 2 cái tai và 1 cái miệng. Cứ vậy đi, nghe nhiều và nói ít thôi.

Xem thêm: Tổng hợp stt hay về tình yêu, cuộc sống mang ý nghĩa sâu sắc

NGUỒN: TỔNG HỢP TỪ NHIỀU NGUỒN TỪ INTERNET

Nguồn tổng hợp

--------

Hệ sinh thái các cộng đồng của BD Ventures: https://linktr.ee/bdventures

Điểm đánh giá post